Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Trao hợp đồng

Chúng tôi đã trao hợp đồng cho một vài nhà thầu cho các hoạt động sơ khởi, kể cả việc khảo sát địa chất, các dịch vụ trắc địa, và san lấp nền đất sơ khởi.

Danh sách đầy đủ những nơi trúng thầu gồm có:

  • Thiết kế Ý tưởng Xử lý Hành lý. Hợp đồng được trao cho AV logic vào ngày 26 tháng Hai năm 2019
  • Quy hoạch Phi trường. Hợp đồng được trao cho Arup vào ngày 12 tháng Mười Một 2018.
  • Trung tâm cho Khách thăm viếng (visitor centre) và Địa điểm Văn phòng. Hợp đồng được trao cho Watpac Construction Pty Ltd vào ngày 26 tháng Mười năm 2018.
  • Công tác san nền đất sơ khởi. Hợp đồng được trao cho CPB Contractors & Lendlease Engineering Joint Venture vào ngày 29 tháng Sáu 2018
  • Xác định Đối tác Cung cấp và Quản lý Đề Án. Hợp đồng được trao cho Bechtel Australia vào ngày 29 tháng Sáu 2018.
  • Các Dịch vụ Trắc địa (land survey). Hợp đồng được trao cho Veris vào ngày 15 tháng Mười Hai 2017.
  • Trong khi phi trường tiếp tục phát triển, sẽ có các cơ hội làm việc với Western Sydney Airport trong một trong các đề án hạ tầng cơ sở đáng kể nhất của Úc. Nhớ theo dõi các quảng cáo việc làm của chúng tôi để tìm các cơ hội mới nhất.