Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Trải nghiệm nghề nghiệp

Một nghề nghiệp với Western Sydney Airport là cơ hội để lưu lại một di sản lâu dài trong trang sử của Úc. Một khi là thành viên của đội ngũ nhiệt thành và gắn kết của chúng tôi, quý vị sẽ thấy mình trong hàng đầu của việc cải cách và được đồng hành với những người can đảm, hỗ trợ và có tinh thần hợp tác như mình. Chúng tôi cam kết việc phát triển cá nhân và chuyên môn của mỗi người trong nhóm, và chúng tôi mong đợi được giúp đỡ để quý vị phát triển như chúng tôi.