Say to Sydney's
new international airport.

SKIP INTRO

0% played

Các việc làm cho thời gian sắp tới

Các cơ hội về việc làm ưa thích, đầy tưởng thưởng tại Phi trường Quốc tế Western Sydney không chỉ giới hạn vào bất cứ một giai đoạn phát triển nào. 
Tính đến năm 2031, chúng tôi sẽ tạo ra được hàng nghìn công ăn việc làm cho địa phương qua tiến trình, từ giai đoạn đào đắp đất (earthworks), cho đến xây dựng và khởi sự hoạt động.
Cũng sẽ có các cơ hội tại khu liên hợp kinh doanh (business park) và khu vực chung quanh, do đó bất kể chuyên ngành hoặc sở thích của quý vị, sẽ có cơ hội để quý vị phát triển khi chúng tôi phát triển.
Nên thường xuyên theo dõi các quảng cáo tuyển dụng của chúng tôi để cập nhật thông tin.
Nếu quý vị là nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp và muốn làm việc với đề án phi trường Quốc tế Western Sydney, hãy xem trang Contractors (các nhà thầu) để biết cách thức nộp đơn bày tỏ nguyện vọng.